Groep : E
Groepsleden : Wesley Wypychowski, Lisa Reumers, Annelies Vandepoel, Alexander Leën, Jeroen Sinnaeve, Inneke Engels.
Gekozen casus : Gelijke onderwijskansen

EVALUATIECRITERIA UIT SAM-SCHAAL, GEKOZEN DOOR GROEP
  1. Leiderschap
  2. Sociale houding
  3. Discipline en stiptheid
  4. Communiceren
  5. Creativiteit en innoveren
  6. Flexibiliteit


ONDERZOEKSVRA(A)G(EN)
Onderzoeksvraag:
Welk traject legt een OKAN-leerling af ten opzichte van een reguliere leerling?

Deelvragen:
1. Wat is een OKAN-klas?
2. Hoe integreert een ex-OKAN-leerling zich in de klas (secundair)?
3. Welk diploma behalen ze na hun 6de jaar secundair onderwijs?
4. Wat is het verschil in motiviatie in het onderwijs tussen OKAN-leerlingen en reguliere leerlingen?
5. Op welke manier integreren de minderjarige anderstalige nieuwkomers zich in Vlaanderen?
6. Hoe verloopt de navolging van een OKAN-leerling in een reguliere klas?


WERKWIJZE + TIMING
Hoe gaan jullie dat aanpakken? En welke tussenstappen tegen wanneer?
(Baseer je timing op de planningstabel van p.7 ev.)

Ma. 10/10/2011 20:00 uur: Verslag DA 6/10 gelezen, eventueel verbeterd en goedgekeurd.
Di. 11/10/2011 07:45 uur: Resultaat contact met OKAN-begeleider wordt besproken door Alexander. Zo weten wij al of we onze deelvragen kunnen beantwoorden.
Do. 13/10/2011 13:00 uur: DA VOW.
Elke persoon heeft zijn/haar antwoorden en informatie bij voor de desbetreffende deelvragen.
Deze worden ingevuld op de wikipagina door Wesley.
Iedereen heeft de DVD "Elke leerling telt" gekeken.
Do. 20/10/2011 13:15 uur: DA VOW.
De inhoud van de wikipagina is aangepast door de leden door de week met extra informatie.
De inhoud van de wikipagina wordt besproken en nogmaals in groep aangepast.
Activiteit (spel) samenstellen.
Vr. 21/10/2011: Inleveren inhoudelijke wikipagina online.
Do. 27/10/2011: DA VOW.
De kijkwijzer (bijlage 4) is doorlopen door elke persoon in de groep.
Wikipagina wordt aangepast aan de hand van de gegeven feedback door de lectoren.
Voorbereiding project.
Leerlingenbundel en leerkrachtenhandleiding wordt gemaakt.
Do. 10/11/2011: DA VOW.
Brainstorm over het creëren van een creatieve motiverende uitnodiging.TAAKVERDELING
Wie doet wat? Wie raadpleegt welke bronnen? (internet, bibliotheek, ...) of instanties (organisaties, personen, ...)?
Deelvraag 1: Inneke
- Kijken naar afkomst leerlingen
- Leeftijd bij aankomst in een OKAN klas
- Percentage aantal OKAN-leerlingen en aantal reguliere leerlingen.
- Wanneer ben je een OKAN-leerling.

Deelvraag 2: Annelies
- Interview met leraren in scholen.
- Artikel van klasse nr. 155.

Deelvraag 3: Jeroen
- Zoeken naar cijfermateriaal over de behaalde diploma's van OKAN-leerlingen en deze vergelijken met reguliere leerlingen.

Deelvraag 4: Lisa
- Klasse nr. 135 pagina 10.
- Interview van OKAN-leerlingen.

Deelvraag 5: Wesley
- Zoeken naar informatie over de procedures waarmee een minderjarige anderstalige nieuwkomer uiteindelijk in het onderwijs in Vlaanderen terecht komt.

Deelvraag 6: Alexander
Contacteren van OKAN-begeleider KTA Villers en leerling.
Eventuele mogelijkheden:
- Toestemming om een OKAN-leerling aan te spreken over zijn/haar ervaringen.
- Toestemming om een OKAN-leerling aan te spreken die net in het reguliere onderwijs is ondergedompeld.
- Toestemming om een OKAN-leraar te interviewen.


EINDRESULTATEN / WAT EN WANNEER
(inhoudelijke wiki, inhoudelijke sessie + leerkrachtenhandleiding, wikipagina voor leerlingen,...)
Vr. 7/10/2011:
Wesley: Startdocument op de wikipagina zetten en link doorsturen naar desbetreffende personen.
Ma. 10/10/2011:
Alexander gaat naar KTA Villers voor interview te regelen met leerlingen en leerkrachten.
Jeroen contacteert PTS Maasmechelen omwille van OKAN-klas.
Wesley contacteer MSGenk omwille van OKAN-klas.
Do. 13/10/2011:
Wesley: Layout en uiterlijk wiki is in orde.
Groep: Inhoud al op de wikipagina zetten tijdens DA.
Alexander heeft interviews afgenomen met leerkrachten en leerlingen KTA.
Di. 18/10/2011: Interviews met leerlingen en leerkrachten zijn eventueel afgenomen op de andere scholen.
Do. 20/10/2011: Groep: De wikipagina is afgewerkt tijdens de DA.
Vr. 21/10/2011:
Groep: Alle inhoud staat aangepast en difinitief op de wikipagina.
Inleveren van de wikipagina online.
Do 27/10/2011:
Groep: Wikipagina is verbeterd.
Wesley: Stop-motion film is samengesteld (grote lijnen).
Di. 31/10/2011:
Inneke, Annelies en Lisa: Leerlingenbundel is afgewerkt.
Alexander, Jeroen en Wesley: Leerkrachtenhandleiding is afgewerkt.
Ma. 14/11/2011:
Wesley: Flyer en uitnodiging zijn ontworpen.
vr. 26/11/2011: Inleveren projectbundel en uitnodiging + wiki online.

ANDERE AFSPRAKEN BINNEN DE GROEP